Aarsleff

Aarsleff Leidingrenovatie is een landelijk werkende specialist op het gebied van sleufloze (riool)leidingrenovatie en maakt onderdeel uit van het Deense Aarsleff Pipe Technologies, marktleider in Europa, met ruim 40 jaar ervaring wereldwijd in het sleufloos renoveren van leidingen. 

aarsleff

De uitdaging waar Aarsleff Leidingrenovatie mee geconfronteerd werd was om mee te denken met de uitvoering van de binnenstedelijke renovatie van een rioolsysteem. Zij diende daarin haar toegevoegde waarde uiteen te zetten en haar prestaties feitelijk aan te tonen. Naast techniek, waar ze heel veel van weten, speelde hier zaken van organisatorische aard mee: waar liggen onze sterke punten, hoe komen we tot samenwerking en innovatie, etc.  

“Onze grootste uitdaging was om de mogelijkheden van onze organisatie en mensen scherp neer te zetten. Met begeleiding van Guido Koreman hebben we hiervoor een aanbieding gemaakt die juist gestoeld was op veel andere factoren dan alleen techniek. Naast het schrijven was het onder woorden brengen van onze competenties van enorme toegevoegde waarde. Tijdens de diverse oefeningen werden we ons steeds meer bewust van de ‘kijk van de klant’ en haar zorgen en vragen aan ons.” 

Als resultaat hebben ze niet alleen een heel goed contract gewonnen, maar hebben ze sinds de start van het contract snelheid kunnen maken. De praktische invulling van de ondersteuning door LMT tijdens de opstart en uitvoering heeft een bijdrage geleverd. Er wordt goed samengewerkt met de mensen van Aarsleff Leidingrenovatie, maar ook met de overige betrokken leveranciers en de klant van de opdracht. Coaching zorgt ervoor dat de geleerde vaardigheden niet worden vergeten in de praktijk. Echt teamwerk! 

Om die reden heeft Aarsleff Leidingrenovatie een meerjarige overeenkomst met haar klant kunnen aangaan – en met LMT – en kijken we ook naar de mogelijkheden om blijvend te verbeteren en te innoveren. 

Jeroen Lute 

Directeur Aarsleff Leidingrenovatie