Dynniq Energy

Dynniq Energy is een gespecialiseerd elektrotechnisch bedrijf met een expertise in ontwerp, levering en onderhoud van elektrische- en gasinfrastructuur. Met 150 medewerkers ontwerpen, engineeren, beheren en onderhoudt Dynniq technische oplossingen die helpen bij het dagelijks leven. Per 16 juni 2023 zijn zij formeel onderdeel van Heijmans n.v. 

Dynniq-logo

We kwamen bij LMT met de vraag voor de begeleiding van één voor ons zeer belangrijke klantvraag. Zij zeiden weliswaar ‘ja’, maar vertelden ons dat zij niet geloven in het eenmalig ondersteunen van projecten. Ze wilden dit alleen doen als ze hun ervaring mochten gebruiken om aanbevelingen te doen voor het structureel verbeteren van ons verkoop succes. Daarmee kunnen we bij volgende aanvragen met meer zekerheid het aanbiedingsproces ingaan en efficiënter zelf te werk gaan”. 

Met drie mensen van LMT zijn eerdere aanbiedingen en voorschriften bestudeerd, een representatief aantal mensen gesproken en twee co-creatie sessies met een doorsnede van Dynniq gedaan. Dat heeft geresulteerd in een groot aantal aanbevelingen toegespitst op onze twee werkstromen: ‘Distributie en Services’ en ‘Stations’. Hiermee gaan we veel scherper de toekomst tegemoet. 

Erik Duwel/ Gertjan Noordstra 

Manager Tenderoffice/ Manager Distributie en Services