Dynniq Energy

Het is de missie van EVBox om de samenleving in staat te stellen elektrische mobiliteit te omarmen. Daarvoor hebben ze een compleet ecosysteem voor het laden van elektrische voertuigen. Dat doen ze door bestuurders in staat stellen met vertrouwen te laden, oplossingen mee te laten groeien en te evolueren met de behoeften van de markt en bij te dragen aan een duurzame toekomst: in 70+ landen voor 20K klanten met 500K laadpunten. 

EVBox hoeft haar klanten niet te vragen, haar klanten vragen hen om een aanbieding voor hen te maken. In die ‘luxe positie’ verkeert EVBox. Bij een markt die door steeds meer spelers wordt betreden en een product dat zich in grote lijnen veralgemeniseert is het zaak dat een bedrijf de juiste keuzes maakt: in de aanvragen waar men serieus op in wil gaan en productontwikkeling. Niet alleen om de inspanning voor het maken van aanbiedingen te beteugelen, maar ook om de kans op succes voor het winnen en succesvol uitvoeren van de opdracht groot te laten zijn. Een grote uitdaging daarbij is het verschil in benadering waarmee de multinationale klanten worden bediend naast de landelijke klanten. Na het inzetten van een diagnose, waar persoonlijke intakegesprekken onderdeel van uitmaken, is er een maatwerk programma opgezet die naadloos aansluit bij de behoefte van EVBox. De professionaliteit en praktijkgerichtheid van de ondersteuning van LMT hebben ervoor gezorgd dat er snel een duidelijk inzicht is ontstaan over de mogelijkheden voor verbetering. Daarnaast is het teamgevoel sterk gebleven door het gezamenlijk werken aan en implementeren van de verbeteringen.  

Een en ander heeft direct al geleid tot mooie opbrengsten. Mede door de herkenbare, praktijkgerichte invulling met uitdagende doorkijkjes en reflectiemomenten heeft één en ander ervoor gezorgd dat het geleerde direct toepasbaar is en niet in de theorie blijft steken.” 

Daniel Geerts 

CCO team EVBox