MOOKER: de eerste slag is een daalder waard

Kent u de gezegden nog: “een mokerslag uitdelen” en “de eerste klap is een daalder waard”. Zo is het ook met inschrijvingen op tenders. Altijd zijn aanbieders zoekende naar de zorgen van de klant om vandaaruit een aanzet voor de aanbieding te doen. Niet altijd zijn hun eigen capaciteiten daarin leidend. Vaak zie ik dat dit resulteert in een symptomatisch aanpak en/of gedeeltelijke invulling van aspecten van de opdracht.

De MOOKER-benadering helpt de aanbieder aan het begin van een tendertraject door een duidelijke focus aan te brengen op de zorgen van de klant om die vervolgens te koppelen aan de mogelijkheden vanuit de eigen organisatie.

Met de MOOKER-benadering bekijk je de uitdagingen van de opdracht vanuit meerdere kanten. We. gebruiken daarvoor twee assen:

  1. Prestatie-as: Benoemen van de capaciteiten die beschikbaar zijn vanuit de aanbieder (mens en bedrijf) om tot een ideale opdrachtinvulling te komen.
  2. Aanpassings-as: factoren uit de omgeving of vanuit de klant die een aanpassing aan de ideale aanbieding noodzakelijk maken.
    Op deze manier ontstaat een reëel beeld over de invulling van de opdracht en van de minimaal benodigde scope om invulling te geven aan de doelen van de klant.

De visie ontwikkelt zicht door een vertaling te geven van de belangrijkste uitgangspunten waar de oplossingsrichting aan moet gaan voldoen. Van Visie komen we tot een aanpak en vervolgens tot de uitwerking van de aanbieding van de klant. Opbouwend in inspanning, kosten en zekerheid voor succes.