Rapporteren aan je klant

Hoe kan je de klant overtuigen van jouw kwaliteiten als organisatie? Met de VARR-aanpak heb je een aanpak bedacht (fase 2) die invulling geeft aan jullie visie op de opdracht (fase 1). Je hebt je aanpak getoetst aan de uitvraag van de klant en het ‘kunnen’ van jullie bedrijf. Nu komt het eropaan om zaken op schrift te stellen. De visie en aanpak worden uitgewerkt naar hun definitieve vorm en inhoud als een aanbieding.

Het is zaak om bewijslast te verzamelen ter onderbouwing van je aanpak en bewijs van je prestaties op dit gebied. Onderbouwing en bewijs helpen in de kwalitatieve beleving en helpen je klant in het objectiveren van hun mening. Je helpt je klant als het ware te begrijpen waarom jouw aanpak goed is voor het bereiken van zijn doelstelling. Het ontbreken hiervan resulteert in een aanbieding met verhalende en veel “belovende teksten”. Al dan niet project-specifiek geschreven geven ze de klant geen zekerheid en dus geen houvast voor het maken van een onderbouwde keuze.

Inventariseer waar verdere uitwerking nodig is en waar data en/of onderbouwing ontbreekt. Je zal moeite en tijd moeten stoppen om alle ontbrekende gegevens als bv. bewijslast, onderbouwing, technische uitwerking en prijs, naast cosmetische aspecten als structuur, lay-out, etc. in en aan te vullen. Data van nu is verifieerbare prestatie informatie voor volgende trajecten, dus denk ook goed na over wat je aantoonbaar en dus meetbaar wilt maken in deze opdracht.

Het resultaat van deze fase is dat je een goed doordachte en realistische aanbieding hebt op weten te stellen. In verdere gesprekken met je klant, zal je merken dat je veel voorwerk verricht hebt en al op weg bent in de voorbereiding van de uitvoering van de opdracht. Dat merkt de klant ook en dat vergemakkelijkt hun weloverwogen keuze (voor jou).