Tussentijds reflecteren op de aanbieding

Een opdracht kan lucratief zijn om meerdere redenen. Maar we moeten ons niet blind staren op wat de opdracht voor ons kan doen. We moeten zeker weten dat we de opdracht ook succesvol kunnen uitvoeren. Daarvoor zijn mensen nodig die dat ook willen en randvoorwaarden die dat mogelijk maken.

Een exercitie, zoals hier beschreven, is een goed begin om een inschatting te maken van het succes. Is het een product/dienst waar we goed in zijn (leercurve), voldoen we aan de eisen, kunnen we de aansprakelijkheid dragen, is er een goed team en hun benodigde capaciteit geborgd, is er voldoende tijd beschikbaar om in te schrijven. Zo ja dan kunnen we het.

  1. Past de klant bij ons, is de contractduur aantrekkelijk, is de omzet goed, zijn we bereid te investeren, zijn de prioriteit goed besteld en gaan we er 100% voor? Zo ja, dan willen we het graag

Met MOOKER heb je binnen éen dag na de start dit eerste ‘stoplicht’ moment, kun je zien of het zinvol is om verder te gaan en wat daar voor nodig is.