Visie op de opdracht

Bij huidige gehanteerde selectiemethoden, zoals BPKV of EMVI, is prijs minder relevant. Dus gaan veel inschrijvers los op goede technische oplossing en het “hoe” in een kwalitatief stuk tekst en pogen daarmee opdrachten te winnen.
Echter het onderscheidend vermogen komt van het “managen van de zorgen van de klant”. Dat is de sleutel tot succes. De afgelopen jaren heb ik gezien dat een visie gericht op het wegnemen van de zorgen van de klant het grote verschil maakt. Het hebben of ontwikkelen van een visie is de eerste stap op weg naar een betere scoringskans op opdrachten.

We zoeken bij de start iemand met een heldere kijk de zorgen van de klant. Dat betekent kleur bekennen en dat geeft onderscheid.

                    Eng?         Zeker!

Je gaat met je billen bloot door te laten zien ‘wat jij vindt’ en ‘waar jij voor staat’ in relatie tot de zorgen van de klant.

Laat zien waar jij voor staat. Durf voor je mening op de opdracht uit te komen.
Niets is aantrekkelijker dan een ‘expert’ die zijn visie op zaken geeft en daarbij verteld waarom.

De volgende blog gaat over de MOOKER-aanpak; een methode waarmee je het onderscheid kunt vinden.