Zes facetten om een opdracht te doorgronden

De MOOKER-benadering helpt een aanbieder aan het begin van een tendertraject met het aanbrengen van een duidelijke focus op de zorgen van de klant. Deze worden vervolgens gekoppeld aan de mogelijkheden van de eigen organisatie.

Met een invulling langs de “prestatie-as” creëren we een ‘ideaal-situatie’. Met opdrachtkaarten en diverse werkvormen verkennen we met het team hiertoe achtereenvolgens ‘de Mensen die het gaan doen’, ‘de Opdracht’ en ‘de Organisatie (het eigen bedrijf)’ om aan deze as invulling te geven.
De zodanig ontstane prestatie geeft aan hoe de aanbiedende organisatie onder ideale omstandigheden tot de invulling van de opdracht denkt te komen.

Daarnaast verkennen we de facetten langs de zogenaamde “aanpassings-as”. Dit geeft inzicht waarom we tot afwijking van de ideaal situatie over moeten gaan. Het is belangrijk om dit aan je klant te kunnen uitleggen. Het geeft hen een onderbouwd en realistisch beeld van de uitdagingen rond de opdracht. Het behoedt hen bovendien voor het doen van een keuze voor een oplossing die niet met alle aspecten rekening houdt en waarvan zij de rekening nadien alsnog gepresenteerd krijgen. Met opdrachtkaarten over ‘de Klant’, de “Environment (omgeving)’ en ‘de Risico’s’ (die je kunnen weerhouden succesvol te zijn) verkennen we de rest van de uitdaging.

Een visie ontwikkelt zicht door een vertaling te geven van de belangrijkste uitgangspunten waar de oplossingsrichting aan moet gaan voldoen, gebruikmakend van de sterktes van de organisatie, teneinde de zorgen van de klant voor die specifieke opdracht het hoofd te bieden.